niekonsekwencja synonim

sprzeczność, nieciągłość, nielogiczność, paradoks

Przykład zastosowania - niekonsekwencja

Kobieta dostrzegała niekonsekwencję w działaniu mężczyzny: jednego dnia mówił, że ją kocha, innego zaś unikał jej jak ognia. Sprzeczność między jego słowami a czynami doprowadziła do tego, że kobieta utraciła zaufanie do swojego obiektu westchnień. 

antonimy: konsekwencja wytrwałość upór ciągłość konsekwentność

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: