naczyniesynonim

1. Jako przedmiot służący do przechowywania zawartości

pojemnik, przybór, statek (potocznie)
Przykład:

Pielęgniarka kazała mi przygotować plastikowe naczynie. W pojemniku miał znaleźć się mój mocz. 

2. Jako przewód w organizmie

żyła, tętnica, tracheja, naczynko
Przykład:

Jednym z rodzajów naczyń krwionośnych są tętnice

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: