Mazowsze synonim

województwo mazowieckie, Mazow

Przykład zastosowania - Mazowsze

Pierwotna nazwa Mazowsza, krainy położonej w północno-wschodniej Polsce, brzmiała Mazow

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: