majster synonim

Przykład zastosowania - majster

Majster od lat prowadził warsztat, w którym nadzorował swoich uczniów wyrabiających najlepsze noże kuchenne. Ten wspaniały rzemieślnik pokazywał młodym, w jaki sposób uzyskać idealny kształt rękojeści dla użytkowników narzędzi do krojenia. 

antonimy: podwładny podległy uczeń robotnik

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: