lekarzsynonim

konował (pogardliwie), medyk, uzdrowiciel, znachor, doktor, terapeuta, łapiduch (pogardliwie), konsyliarz, eskulap
Przykład:

Do porodu wezwaliśmy lekarza i położną. Doktor pomagał młodej matce w chwilach kryzysu. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: