korzystać synonim

1. Jako posługiwanie się czymś

posługiwać się, stosować, użytkować, używać, wykorzystywać, robić użytek, sięgać, wyręczać się, brać, uciekać się do, eksploatować, czynić użytek

Przykład zastosowania - korzystać

Nauczę moją babcię, jak korzystać z internetu. Kupiłam jej pod choinkę komputer, ale stoi zakurzony, ponieważ nie wie, jak się nim posługiwać. Najwyższy czas to zmienić.

antonimy: obywać się

2. Jako robić coś z korzyścią dla siebie lub kogoś

brać, pobierać, wykorzystywać, stosować

Przykład zastosowania - korzystać

Poza urlopem, z którego korzystam każdego roku w sierpniu, nie biorę innych dni wolnych.

3. Jako czerpanie korzyści z czegoś

osiągać korzyści, zarabiać, zyskiwać, czerpać korzyści, mieć pożytek, dyskontować, dobrze wychodzić, wygrywać, ciągnąć zyski

Przykład zastosowania - korzystać

Skorzystaj z mojej rady, a dobrze na tym wyjdziesz.

antonimy: tracić

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: