konsekwencje synonim

skutki , następstwa, rezultaty, wyniki, efekty , pokłosie, implikacje , sankcje

Przykład zastosowania - konsekwencje

Należy zawsze przewidywać konsekwencje swoich decyzji i brać odpowiedzialność za skutki podjętych działań.  

antonimy: przyczyny

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: