koniecznysynonim

nieodłączny, nieodzowny, niezbędny, potrzebny, wymagany, żądany, pierwszej potrzeby, niezastąpiony
Przykład:

Wprowadziliśmy konieczną poprawkę w projekcie sukni. Niezbędnym elementem musiał być suwak na plecach, a nie z boku, jak w poprzednim modelu. 

antonimy: niepotrzebny niekonieczny zbędny niewymagany opcjonalny zbyteczny

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: