kolokwialny synonim

potoczny, powszechny, codzienny, pospolity, nieliteracki

Przykład zastosowania - kolokwialny

Drażnił mnie jej kolokwialny język. Używała mowy potocznej w oficjalnych sytuacjach, co świadczyło o jej braku dobrego wychowania. 

antonimy: oficjalny formalny literacki

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: