każdy synonim

1. W kontekście dowolności wyboru

dowolny, jakikolwiek, którykolwiek, dowolnie wybrany, ktokolwiek, cokolwiek, obojętnie jaki, pierwszy lepszy

Przykład zastosowania - każdy

Mam tak mało wymagającą pracę, że właściwie każdy mógłby zająć moje miejsce. Jestem pewna, że ktokolwiek zostałby zatrudniony, świetnie by sobie poradził na tym stanowisku. 

antonimy: konkretny określony

2. Odnośnie do ogółu

wszelki, wszystek, wszyscy, wszelaki, ogół, bez wyjątku, kto żyw

Przykład zastosowania - każdy

W naszej loterii każdy wygrywa. Wszyscy, którzy wezmą udział w losowaniu, otrzymają nagrody rzeczowe. 

antonimy: żaden niektóry

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: