kareta synonim

karoca, powóz, arka

Przykład zastosowania - kareta

W Polsce karety pojawiły się za panowania Stefana Batorego. Były to bogato zdobione, kryte pojazdy. Karoce posiadały też przeszklone okienka. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: