instalacja synonim

1. Jako zakładanie urządzeń technicznych

założenie, zamontowanie, montaż, montowanie, lokowanie, instalowanie

Przykład zastosowania - instalacja

Instalacja pieca trwała bardzo długo. Zamontowanie całego sprzętu zajęło pracownikom cały dzień. 

2. Jako zespół przewodów i urządzeń doprowadzających elektryczność

armatura, aparatura, oprzyrządowanie, mechanizm, zespół, sprzęt, sieć, media

Przykład zastosowania - instalacja

W domu szwankowała instalacja elektryczna. Baliśmy się, że niesprawna sieć doprowadzi do wybuchu pożaru. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: