ignorować synonim

lekceważyć, olewać (potocznie), pomijać, nie zauważać

Przykład zastosowania - ignorować

Podczas spotkania autorskiego zaproszony pisarz cały czas mnie ignorował. Pomijał każde pytanie, które mu zadałam. 

antonimy: szanować zauważać liczyć się brać pod uwagę

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: