guzdrała synonim

grzebała (potocznie), lelum polelum, maruder, ślamazara (potocznie), grzebuła, maruda, guzdralski, spóźnialski, ciepłe kluchy

Przykład zastosowania - guzdrała

Przez tego guzdrałę znowu spóźniliśmy się na seans w kinie. Ta ślamazara przez niemal pół godziny sprawdzała na parkingu stan samochodu, chociaż zupełnie nie było ku temu powodu. 

antonimy: pędziwiatr człowiek obrotny

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: