gadulstwo synonim

gadatliwość, wielomówność, paplanina, paplanie, rozmowność

Przykład zastosowania - gadulstwo

Nie mogliśmy znieść gadulstwa ojca. Jego bezsensowna i nerwowa paplanina towarzyszyła nam przez cały dzień. 

antonimy: małomówność milkliwość milczkowatość mrukowatość burkliwość

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: