gadatliwość synonim

gadulstwo, rozmowność, gawędziarstwo, wodolejstwo, elokwencja, wylewność

Przykład zastosowania - gadatliwość

Nie wiem, jak poskromić jego gadatliwość. Buzia mu się nie zamyka. Niestety jego gadulstwo nie wnosi nic merytorycznego do rozmowy. 

antonimy: nierozmowność niekomunikatywność niewylewność

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: