dukać synonim

bełkotać, jąkać się, zacinać się, mamrotać, stękać, sylabizować, składać litery

Przykład zastosowania - dukać

Dukał wiersz przez kilkanaście minut bez ładu i składu. Stale się zacinał, bo zbyt krótko się uczył. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: