degradacja synonim

1. Jako uleganie niszczącemu działaniu jakichś czynników

rozkład, zniszczenie, zrujnowanie

Przykład zastosowania - degradacja

Degradacja gleby jest procesem, który prowadzi do zniszczenia jej struktury na skutek szkodliwej działaności człowieka. 

antonimy: odbudowa rozwój modernizacja

2. Jako spadek pozycji, rangi lub wartości czegoś

obniżenie rangi, poniżenie, potępienie

Przykład zastosowania - degradacja

Degradacja w wojsku to obniżenie rangi żołnierza i odebranie mu dotychczasowego stopnia wojskowego. 

antonimy: dobre imię uznanie zaszczyt sława duma splendor

3. Jako proces niszczenia środowiska i jego zasobów

dewastacja, spustoszenie, unicestwienie, zagłada, zniszczenie

Przykład zastosowania - degradacja

W naszej puszczy doszło do wielkiego spustoszenia w wyniku pożaru. Do walki z degradacją tamtejszego środowiska włączył się nawet burmistrz. 

antonimy: odbudowa naprawa rozwój

4. Jako rozkład związku chemicznego na związki o prostszej budowie

mineralizacja, rozkład

Przykład zastosowania - degradacja

Degradacją nazywamy proces rozkładu polimeru, który przebiega z wytworzeniem innych produktów. 

5. Jako utrata wartości

dewaluacja, deprecjacja, degresja

Przykład zastosowania - degradacja

Deprecjacja zawodu lekarza jest związana z degradacją środowiska lekarskiego. 

antonimy: rewaluacja dowartościowanie aprecjacja

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: