degeneracja synonim

bagno, degrengolada, demoralizacja, deprawacja, perwersja, przewrotność, rozpusta, rozkład, rozwiązłość, rozwydrzenie, spaczenie, upadek, wynaturzenie, zboczenie, zwyrodnienie, rozpasanie, wypaczenie, zepsucie

Przykład zastosowania - degeneracja

Gabriela Zapolska w "Moralności pani Dulskiej" posłużyła się realizmem, aby pokazać degenerację młodopolskiego mieszczaństwa na przykładzie rodziny Dulskich. Jednym z wątków, który ukazuje demoralizację familii, jest romans syna pani Dulskiej ze służącą. 

antonimy: moralność cnota pion moralny etyczność kręgosłup etyka odnowienie wstrzemięźliwość godność

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: