definitywny synonim

bezdyskusyjny, bezwarunkowy, ostateczny, niekwestionowany, bezwzględny, bezapelacyjny, kategoryczny, kończący sprawę, rozstrzygający, radykalny, nieodwołalny, jednoznaczny, pewny, nieodwracalny

Przykład zastosowania - definitywny

Odłożenie długopisów oznaczało definitywny koniec pisania testu. Ostateczną czynnością podczas egzaminu było odłożenie arkusza na biurko egzaminatora. 

 
antonimy: niedefinitywny nieostateczny nierozstrzygający dyskusyjny niejednoznaczny niepewny odwracalny

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: