czekać synonim

1. Jako spodziewać się kogoś lub czegoś

oczekiwać, wyczekiwać, spodziewać się, wyglądać, wypatrywać

Przykład zastosowania - czekać

Czekałem na nią w poczekalni dworca. Spodziewałem się, że wkrótce pojawi się w drzwiach. 

2. Jako opóźnić się

zwlekać, grać na zwłokę

Przykład zastosowania - czekać

Zwlekał z zaręczynami. Czekał, aż dojrzeje do decyzji o ślubie. 

antonimy: łapać okazję nie tracić czasu

3. Jako bewzględnie czegoś wymagać

wymagać, potrzebować, prosić się

Przykład zastosowania - czekać

Płytki w łazience czekały już trzeci rok na remont. Cała podłoga wymagała w tej chwili natychmiastowej renowacji. 

antonimy: obejść się

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: