bezbarwnysynonim

1. Jako niemający barwy

jednostajny, achromatyczny, blady, szary, przezroczysty
Przykład:

Selenit jest bezbarwną odmianą gipsu. Przezroczysty kamień służył niegdyś do wyrabiania szyb okiennych. 

antonimy: kolorowy wielokolorowy barwny różnobarwny tęczowy wielobarwny pstrokaty

2. Jako pozbawiony cech charakterystycznych

bezpłciowy, mdły, jednostajny, nijaki, szary, bez wyrazu, nudny, monotonny, mało interesujący, nieurozmaicony, przeciętny
Przykład:

Przemówienie artysty było kompletnie bezbarwne. Mało interesujący problem poruszony podczas wystąpienia doprowadził do tego, że po kilkunastu minutach od rozpoczęcia mowy połowa słuchaczy opuściła salę. 

antonimy: interesujący wyróżniający się nadzwyczajny niezwykły atrakcyjny urozmaicony ciekawy charakterystyczny różny specyficzny pasjonujący barwny swoisty

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: