afirmacja życia synonim

dobry nastrój, nadzieja, optymizm, pogoda ducha, pozytywne nastawienie, radosne usposobienie, wiara w lepsze jutro

Przykład zastosowania - afirmacja życia

Antoni opowiadał się za afirmacją życia. Zaskakiwał wszystkich pogodą ducha.

antonimy: pesymizm

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: