zniekształcać synonim

1. Jako spowodować niekorzystną zmianę kształtu lub formy czegoś

deformować, wykrzywiać, kaleczyć, psuć, odkształcać, przekręcać, wykoślawiać, zakrzywiać, zginać, wyginać

Przykład zastosowania - zniekształcać

Wziął do ręki podłużny wałek plasteliny i zaczął go zniekształcać. Zginał go w różne strony, aż powstała rzeźba, która według artysty miała symbolizować bałagan w umyśle człowieka. 

antonimy: kształtować formować profilować modelować

2. Jako przedstawić coś inaczej, niż to wygląda w rzeczywistości

przeinaczać, fałszować, zakłamywać, przekłamywać, karykaturować, wypaczać, wykrzywiać, przekręcać

Przykład zastosowania - zniekształcać

Podczas wygłaszania przemówienia zniekształciła jeden wyraz i przez to przekręciła znaczenie słowa. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: