zmaleć synonim

osłabnąć, opaść, zmniejszyć się, ubyć, spaść, pomniejszyć się, obniżyć się, zredukować się, skurczyć się, złagodnieć, zelżeć

Przykład zastosowania - zmaleć

W zeszłym roku zmalała liczba śmiertelnych wypadków na drogach. Ryzyko utraty życia na drodze z każdym rokiem zmniejsza się dzięki trosce państwa o bezpieczeństwo obywateli. 

antonimy: wzrosnąć powiększyć się zwiększyć się wzmocnić się podwyższyć się

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: