zastrzegać synonim

1. Jako sformułować warunki przyznające osobie lub instytucji jakieś prawo lub przywileje

rezerwować, żądać, obwarowywać, gwarantować, uprzedzać, zawarować, zagwarantować

Przykład zastosowania - zastrzegać

Zastrzegł swoje nazwisko jako znak towarowy. Dzięki temu, że zdecydował się zarezerwować oryginalną nazwę, jest powszechnie rozpoznawany w środowisku. 

2. Jako udzielać przestrogi

uprzedzać, zapowiadać

Przykład zastosowania - zastrzegać

Od razu muszę zastrzec, że dotknięcie gorącego pieca będzie skutkowało poparzeniem rąk. Uprzedzam o tym już teraz, żeby nikomu z was nie przyszły do głowy dziwne pomysły. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: