zaspokoićsynonim

1. Jako zadowolić kogoś, dając mu to, czego potrzebuje lub pragnie

dogodzić, spełnić, uczynić zadość, ukoić, usatysfakcjonować, ulżyć, wynagrodzić, zadośćuczynić, zadowolić
Przykład:

Odpowiedź na nurtujące pytanie w pełni mnie usatysfakcjonowała. Równocześnie zaspokoiłam swoją ciekawość. 

2. Jako zaspokoić jakieś pragnienie, potrzebę czegoś

nasycić
Przykład:

Zaspokoiłam głód w taniej restauracji. Nasyciłam się bułką i rybą. 

antonimy: głodować

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: