zaliczyćsynonim

1. Jako uzyskać pozytywną ocenę ze sprawdzianu, egzaminu, która potwierdzi wywiązanie się z obowiązków

zdać
Przykład:

Zaliczyła wszystkie przedmioty na studiach i zdała egzamin końcowy. 

antonimy: oblać nie zdać

2. Jako stwierdzenie, że ktoś lub coś spełnia pewne warunki i należy do jakiejś grupy

zakwalifikować, zaszeregować, ustawić, podciągnąć, przyporządkować, uwzględnić, wliczyć, włączyć, zaklasyfikować, zaszufladkować
Przykład:

Do najliczniejszej grupy zwierząt zaliczamy grupę kręgowców. W tej grupie uwzględniamy między innymi ptaki i ssaki. 

3. Jako wulgarne określenie odbycia stosunku seksualnego

przelecieć (bardzo potocznie), puknąć (bardzo potocznie), zerżnąć (bardzo potocznie), posiąść
Przykład:

Nastolatki często używają wulgarnych określeń na odbycie stosunku seksualnego, takich jak zaliczyć czy przelecieć

4. Jako opanowanie jakiejś wiedzy i umiejętności

posiąść
Przykład:

Zaliczyła wszystkie przedmioty na studiach i posiadła niezbędną do dalszego rozwoju wiedzę. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: