zaburzenie synonim

nieprawidłowość, perturbacja (książkowo), zakłócenie, anomalia, choroba, deformacja, dewiacja, dolegliwość, naruszenie, niedomaganie, niedyspozycja, niepoczytalność, niesprawność, niewydolność, odchylenie, przypadłość, rozstrojenie, schorzenie, słabość, skrzywienie, ułomność, wynaturzenie, wadliwość, zwyrodnienie

Przykład zastosowania - zaburzenie

Zaburzenia odżywiania są wynikiem nieprawidłowości zachodzących w sferze psychicznej.

antonimy: normalność

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: