zabobon synonim

przesąd, wierzenie, uprzedzenie, błąd, gusło

Przykład zastosowania - zabobon

Tam, skąd pochodzę, wiara w zabobony była zawsze bardzo silna, ale ja za nic miałem przesądy.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: