wyeliminowaćsynonim

pozbyć się, skasować, skreślić, usunąć, wykluczyć, wykorzenić, wykreślić, wymazać, wyplenić, wytępić
Przykład:

Wyeliminowałem w grze wszystkich wrogów. Wytępiłem między innymi plemię majów. 

antonimy: dodać wprowadzić przyłączyć dołączyć

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: