wędrowny synonim

podróżujący, koczowniczy, koczujący, nomadyczny, tułaczy, objazdowy, turystyczny, wycieczkowy, podróżniczy

Przykład zastosowania - wędrowny

Postanowiliśmy stworzyć objazdowy teatr, czyli taki, który nie ma swojej stałej siedziby. Nasza wędrowna grupa aktorów będzie podróżowała specjalną przyczepą. 

antonimy: osiadły zamieszkały miejscowy zasiedlony

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: