trucizna synonim

toksyna, trutka, jad

Przykład zastosowania - trucizna

Jad kiełbasiany to silna trucizna, która bywa wykorzystywana w medycynie estetycznej. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: