transakcja synonim

handel, interes, sprawa, wymiana handlowa

Przykład zastosowania - transakcja

Cel transakcji trójstronnej to wymiana handlowa między trzema podmiotami. Towar nie jest dostarczany bezpośrednio między jednym podmiotem a drugim. Trasa towaru jest przecinana przez trzeciego pośrednika. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: