pracochłonny synonim

uciążliwy, ciężki, żmudny, syzyfowy, mozolny, kłopotliwy, wytężony, czasochłonny, długotrwały

Przykład zastosowania - pracochłonny

Wyszywanie gorsetu perłami to bardzo pracochłonna robota. Na szczęście mozolny trud się opłaca, bo efekt jest niesamowity. 

antonimy: lekki łatwy krótkotrwały dogodny wygodny

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: