stypendiumsynonim

dar, darowizna, subwencja, dotacja, grant, zapomoga, finansowanie, ofiara, dofinansowanie
Przykład:

Otrzymałem stypendium za wysokie osiągnięcia muzyczne. Dzięki dofinansowaniu będę mógł kupić nowy sprzęt nagłaśniający. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: