stypa synonim

konsolacja, dziady, biesiada, uroczystość żałobna

Przykład zastosowania - stypa

Nie planowaliśmy stypy po pogrzebie ojca, ale na cmentarzu pojawiło się tylu gości, że musieliśmy na szybko urządzić konsolację.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: