spośródsynonim

spomiędzy, z, między, wśród
Przykład:

Zaczął powoli wyłaniać się spośród drzew. Ale nie minęła chwila, a już było widać jego głowę spomiędzy liści.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: