spójnysynonim

jednolity, koherentny, konsekwentny, logiczny, spoisty, zwarty, zwięzły, uporządkowany
Przykład:

Spójny system tworzy logiczną i uporządkowaną całość.

antonimy: niespójny niejednolity nieuporządkowany nielogiczny niekonsekwentny

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: