rzeczpospolita synonim

republika, demokracja

Przykład zastosowania - rzeczpospolita

Rzeczpospolita jest formą ustroju państwowego. W republice najwyższe organy władzy są powoływane w drodze wyborów na czas określony. 

antonimy: królestwo dyktatura

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: