referendum synonim

Przykład zastosowania - referendum

Wzięliśmy udział w referendum krajowym. Na karcie do głosowania udzielaliśmy odpowiedzi "tak" lub "nie". 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: