rechot synonim

1. Jako głośny śmiech

chichot, wyraz radości, wybuch śmiechu, radość, śmiech

Przykład zastosowania - rechot

Obudził mnie rechot dzieciaków. Głośne wybuchy śmiechu dochodziły zza zamkniętych drzwi. 

2. Jako odgłos żaby

rechotanie, kumkanie

Przykład zastosowania - rechot

Nad stawem słychać rechot żab. Kumkanie zwiastuje okres godowy tych zwierząt. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: