racjonalny synonim

logiczny, przemyślany, rozsądny, rozumny, sensowny, rozumowy, mający rozumowe podstawy, zgodny z rozumem

Przykład zastosowania - racjonalny

Cechowało ją racjonalne podejście do życia. Kierunek studiów, który wybrała, był przemyślany. Dawał jej radość, a dodatkowo mogła otrzymać po jego ukończeniu dobrze płatną pracę.

antonimy: nieracjonalny irracjonalny nierozsądny nierozważny nieumotywowany naukowo pseudonaukowy bezsensowny absurdalny

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: