przytaszczyć synonim

przytaskać, przytargać, przytachać, poznosić, znieść, naznosić, przynieść, poprzynosić, naprzynosić

Przykład zastosowania - przytaszczyć

Ojciec przytaszczył do domu wielką starą szafę. Matka ciągle się denerwuje, bo ojciec lubi poznosić do domu starocie, które potem pokrywa tona kurzu. 

antonimy: odnieść zwrócić zanieść

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: