prehistoryczny synonim

archaiczny, prawieczny, pradawny, przestarzały, przedpotopowy, staroświecki, pierwotny, prastary, prymitywny, prahistoryczny (rzadziej), pradziejowy, przedwieczny, zamierzchły, najdawniejszy, odległy, odwieczny, dawny

Przykład zastosowania - prehistoryczny

Udaliśmy się do jaskini, aby obejrzeć prehistoryczne skały. Wśród pradawnych rzeźb groty odnaleźliśmy pozostawione na ścianach rysunki. 

antonimy: teraźniejszy nowoczesny współczesny obecny dzisiejszy bliski nowy najnowszy

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: