ponawiać synonim

utrzymywać, powtarzać, próbować, wznawiać, reaktywować, wskrzeszać, przywracać, wracać

Przykład zastosowania - ponawiać

Za każdym razem, kiedy stracisz łącze, musisz ponawiać proces łączenia z siecią. Powtarzaj czynność kliknięciem przycisku odświeżania. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: