patrolować synonim

stróżować, obchodzić teren, kontrolować, inspekcjonować, lustrować, sprawować nadzór, nadzorować

Przykład zastosowania - patrolować

Grupa żołnierzy patrolowała teren. Kontrolowała, czy żaden nieprzyjaciel nie znajduje się w pobliżu. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: