odpokutować synonim

odbyć pokutę, ponieść karę, przecierpieć, przemęczyć się, mieć za swoje, zadośćuczynić za grzechy

Przykład zastosowania - odpokutować

Poszedłem do spowiedzi, aby odpokutować za grzechy. Muszę ponieść karę za wyrządzone krzywdy bliskim. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: