odmienny synonim

inny, niepodobny, odrębny, różniący się, różny, wyróżniający się, zmieniony, zróżnicowany

Przykład zastosowania - odmienny

Mieli odmienne poglądy w kwestii zawierania ślubu. On sądził, że papier jest niepotrzebny, aby tworzyć udany związek. Ona miała odrębne plany i od początku pragnęła wystawnej ceremonii w kościele. 

antonimy: ten sam podobny identyczny niezmienny niewyróżniający się analogiczny bliźniaczy pokrewny porównywalny siostrzany zbieżny zbliżony jednaki jednakowy równorzędny

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: