niemniej jednak synonim

a, ale, jednak, jednakże, jeśli, jeżeli, lecz, mimo to, natomiast, niemniej, o ile, podczas gdy, pomimo to, tymczasem, tyle że, wszakże, wszelako, z kolei

Przykład zastosowania - niemniej jednak

Wszystko szło zgodnie z planem, niemniej jednak musiałem się wycofać. Tymczasem mój największy wróg odnosił kolejne sukcesy.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: